مستربچ کربنات کلسیم

مستربچ کربنات کلسیم

مستربچ کربنات کلسیم در صنایع متنوعی از جمله فیلم های پلی اتیلن، لوله، گونی بافی و صنایع تزریقی کاربرد دارد.