مستربچ سفید

مستربچ سفید

مستربچ سفید در صنایع متنوعی از جمله فیلم های پلی اتیلن، لوله ، گونی بافی و صنایع تزریقی کاربرد دارد.

محصولات مرتبط